سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه نجف اشرف 
مسؤولیت‌ برگزاری‌ امتحانات‌ طلاب‌ و نظارت‌ بر دفتر شهریه‌  
1345/06/01 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ عالی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ 
برنامه‌ ریزی‌ درسی‌ و اخلاقی‌ و نیز برقراری‌ جلسات امتحانی 
1358/07/01 
1359/03/31 
علمی اجرائی  
همکاری 
دادگاه‌ عالی‌ انتظامی‌ قضات‌  
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌  
نمایندگی‌ دورة‌ اول‌ و سوم‌ از استان‌ مازندران‌ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
قوه قضائیه 
مسؤولیت‌ بررسی‌ پرونده‌های‌ زندانیان‌ محاکم‌ عمومی‌ 
1362/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
منطق‌، ادبيات‌ عرب‌ 
تدریس 
مدرسه‌ عالي‌ قضايي‌ و تربيتي‌ قم‌  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه‌ عالي‌ شهيد مطهري‌  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه‌ علوم‌ قضايي‌ تهران‌ 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج‌ فقه‌ قضا  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج‌ فقه‌ عبادات‌ و معاملات